Sarah Mason

Spring 2021 Sections

  • ART-1201 (Introduction to Art) Section: E02
  • ART-1201 (Introduction to Art) Section: E03

Fall 2020 Sections

  • ART-1007 (Drawing I) Section: 04

Spring 2020 Sections

  • ART-1006 (Design I (2D)) Section: 03
  • ART-1008 (Drawing II) Section: 03

Fall 2019 Sections

  • ART-1008 (Drawing II) Section: 02
  • ART-4005 (Advanced Life Drawing) Section: 01

Spring 2019 Sections

  • ART-1006 (Design I (2D)) Section: 03

Fall 2018 Sections

  • ART-1007 (Drawing I) Section: 03
  • ART-4005 (Advanced Life Drawing) Section: 01